„NIE WSTYDŹ SIĘ MÓWIĆ POLSKA” 2011 r.  

Na płycie znalazły się utwory: 

1.    Bogurodzica, m. i s. an. XIII w.

2.    Nie wstydź się mówić Polska, m. Małgorzata Kostka, s. an

3.    Płynie Wisła płynie, m. Kazimierz Hofman, S. Edmund Wasilewski

4.    Pieśń konfederatów barskich, m. an., S. Juliusz Słowacki,

5.    Ułani, ułani, m. i s. an.

6.    Przybyli ułani, m. ludowa, s. Feliks Gwiżdż

7.    Dziś do Ciebie przyjść nie mogę, m. Bronisław Król, s. Stanisław Magierski

8.    Deszcz jesienny deszcz, m. i s. Marian Matuszkiewicz

9.    Rozkwitały pąki białych róż, m. Mieczysław Kozar Słobudzki, s. Kazimierz Wroczyński

10.  Piechota, m. i s. Leon Łuskino

11.  Mury, m. Lluis Llach, s. Jacek Kaczmarski

12.  Dies

W nagraniu udział wzięli:

Piotr Łazowski – skrzypce

Martyna Jakubowska – klarnet

Katarzyna Jasica i Marta Łuckoś – flety poprzeczne

Małgorzata Kostka – fortepian

Wydawca: Stowarzyszenie na rzecz wspierania rozwoju miasta Sławków

 

„SPOTKANIA Z LEŚNĄ POEZJĄ” DVD 2011 r.

Zawiera pieśni ludowe i poezję (m.in.: Zbigniewa Herberta, Bolesława Leśmiana, Leopolda Staffa, Wincentego Pola i in.). Zrealizowano z pomocą Nadleśnictwa Olkusz w ramach projektu zorganizowanego w związku z Międzynarodowym Rokiem Lasów, obchodzonym pod hasłem „Las sentymentalny – Las użyteczny”.

Do nagrania wykorzystano utwory: 

1.    Hymn leśny – muz. Tadeusz Wiszniewski, sł. Leonard Chociłowski

2.    Pojechał Jasieniek - mel. ludowa

3.    Hommage a Jan Sebastian Bach – Bella Kovac

4.    Drobną rutkę sałam – mel. ludowa z Kaszub

5.    Moje myśli są z Tobą – muz. Stanisław Wiśniewski

6.    Pavana – Gabriel Faure

7.    Fantazja – Johann Krieger

8.    Zaruchno z Rena – mel. ludowa z Kaszub

9.    Kanon – Johann Pachelbel

10.  Adagio Sonata nr 4 – Michel Blavet

11.  Largo – Johann Pachelbel

12.  Matulu Moja – mel. ludowa

13.  Idziemy za Tobą Matko – Małgorzata Kostka

14.  Laudate Dominium – Małgorzata Kostka

W nagraniu udział wzięli:

Chór Cantamus Domino

Małgorzata Kostka – instrumenty klawiszowe oraz wokalizy

Marta Łuckoś i Katarzyna Jasica – flety poprzeczne

Martyna Jakubowska – klarnet

Andrzej Jasica - klarnet

Producent: Centrum Kultury im. M. Płonowskiej w Bolesławiu

 

„KRZYŻU ŚWIĘTY” 2011 r. 

Na płycie znalazły się utwory: 

1.    Dzwony sławkowskiego kościoła

2.    Regina Caeli, Chorał gregoriański

3.    Krzyżu święty, m. wg x. M. Mioduszewskiego, s. an. XVI w.

4.    Pan mym pasterzem, m. Taizé, s. x. Józef Smulczyński

5.    Adagio z sonaty nr 4, Michel Blavet

6.    U ciebie Boże, m. O. Jacek Gałuszka op, pieśń liturgiczna

7.    Hommage a Jan Sebastian Bach, Bella Kovac

8.    Boleściwa matka stała, m. O. A. Gouzes op, s. Ś. Efrem

9.    Aria na strunie g ze suity d – dur, Jan Sebastian Bach

10.  Hymn etiopski, m. O. Jacek Gałuszka op, s. x. Marek Starowieyski

11.  Witaj pokarmie, m. Paweł Bębenek, s. an. XVII w.

12.  Nie lękajcie się, m. Piotr Pałka

13.  Pawana, Gabriel Fauré

14.  Pan jest mocą swojego ludu, m. i s. Taizé

W nagraniu udział wzięli:

Piotr Łazowski – skrzypce

Martyna Jakubowska – klarnet

Katarzyna Jasica i Marta Łuckoś – flety poprzeczne

Małgorzata Kostka – fortepian, organy

Wydawca: Stowarzyszenie na rzecz wspierania rozwoju miasta Sławków

 

„KOLĘDY I PASTORAŁKI” 2013 r. 

Na płycie znalazły się utwory:

1.    Dzwony sławkowskiego kościoła

2.    Gloria, s. Jan Zalewski, m. i opr. Małgorzata Kostka

3.    A spis Bartek, s. i m. an. XVIII w., opr. Małgorzata Kostka

4.    Kolęda ukraińska, s. i m. Wasyl Barwiński

5.    Kolęda, s. Michalina Chełmońska – Szczepankiewicz, m. Tadeusz Mayzner, opr. Małgorzata Kostka

6.    Dnia jednego o północy, s. an. XVIII w., m. an. XIX w., opr. Małgorzata Kostka

7.    Gdy się Chrystus rodzi*, s. i m. an. XIX w., opr. Stanisław Niewiadomski

8.    Przyjdz do mnie mały Jezusiku, s. i m. an., opr. Małgorzata Kostka i Andrzej Jasica

9.    Mizerna cicha, s. Teofil Lenartowicz, m. Jan Karol Gall, opr. Małgorzata Kostka

10.  Lilajże, lilaj, s. i m. an. XVIII w. opr. Małgorzata Kostka

11.  Narodził się Jezus*, s. i m. an., opr. Marian Obst

12.  O gwiazdo betlejemska, m. Zygmunt Odelgiewicz, opr. Jolanta Wąs

13.  Nie masz ci, nie masz, s. i m. an. XVIII w., opr. Małgorzata kostka

14.  Lulejże mi, lulej, s. Stanisław Tym, m. Jerzy Derfel, opr. Andrzej Jasica

15.  Na kopie siana, s. an. XVIII w., m. an. XIX w. opr. Włodzimierz Sołtysik, Małgorzata kostka

16.  Gore gwiazda Jezusowi*,s. an. XVIII w., m. an. XIX w., opr. Małgorzata kostka

17.  Lulajże Jezuniu, s. an. XVIII w., m. an. XIX w. opr. Włodzimierz Sołtysik

18.  Nad reglami, s. i m. Jan Czech

19.  Kolęda samotnych, s. Jan Golonka, m. Małgorzata Kostka, opr. M. K. i Andrzej Jasica

20.  Dies

* Nagranie z koncertu kolęd w sławkowskim kościele 15 I 2012 roku

W nagraniu udział wzięli:

Piotr Łazowski – skrzypce

Katarzyna Jasica i Marta Łuckoś – flet poprzeczny

Jolanta Wąs – flety podłużne barokowe

Martyna Jakubowska – klarnet

Paweł Jakubowski – trąbka

Kazimierz Kluczewski – tuba

Dawid Pijaj – bębenek

Małgorzata Kostka – instrumenty klawiszowe

Andrzej Jasica – gitara, triangel

Wydawca: Stowarzyszenie na rzecz wspierania rozwoju miasta Sławków

 

„KAZANIA SEJMOWE PIOTRA SKARGI” DVD 2013 r.

Spektakl słowno – muzyczny w wykonaniu Dariusza Wiktorowicza Dyrektora Teatru Dzieci Zagłębia oraz sławkowskiego Chóru Cantamus Domino. Jubileusz pięciolecia Chóru Cantamus Domino Laureata Nagrody Starosty Będzińskiego za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury. 

Na płycie znalazły się utwory: 

1.    Wprowadzenie do spektaklu – wyk. Barbara Nowak 

2.    Preambulum z Tabulatury organowej Jana z Lublina – wyk. Małgorzata Kostka

3.    I część słowna Kazań Sejmowych Piotra Skargi – wyk. Dariusz Wiktorowicz

4.    Bądź pochwalon na wieki – wyk. Chór Cantamus Domino

5.    II część słowna Kazań Sejmowych Piotra Skargi - wyk. Dariusz Wiktorowicz

6.    Bądź pozdrowione serce mego Pana - wyk. Chór Cantamus Domino

7.    O sacrum convivium - wyk. Chór Cantamus Domino

8.    III część słowna Kazań Sejmowych Piotra Skargi - wyk. Dariusz Wiktorowicz

9.    Póki żyję - wyk. Chór Cantamus Domino

10.  Rota - wyk. Chór Cantamus Domino

11.  IV część słowna Kazań Sejmowych Piotra Skargi - wyk. Dariusz Wiktorowicz

12.  Dzięki o Panie - wyk. Chór Cantamus Domino

13.  Boże, coś Polskę - wyk. Chór Cantamus Domino

 

Wydawca: Stowarzyszenie na rzecz wspierania rozwoju miasta Sławków